Medicina china
Editorial, maquetación, e-book

paginadigital logo

UN PROJECTE D´ART AL PARVULARI:DALÍ.- 16/08/07

 

 | LITERATURA | CONFERENCIAS |  EXPOSICIONES | 

 
 
   

Home

Guía Comercio

Noticias

Artículos

UN PROJECTE D´ART AL PARVULARI:DALÍ.- 16/08/07


 


 

TUN PROJECTE D´ART AL PARVULARI:DALÍ

ABSTRACT


Eom i Cognoms: Tamara Lledó Fernández
Centre Treball: CEIP Mediterrània
Adreça professional: C/Mar s/n. Sant Adrià del Besòs (Barcelona)
Correu: tamflower@hotmail.com

L´Art és creació
I el silenci...¡quan ens dónen un foli en blanc i comencem a treure coses del nostre interior i a omplir-lo de lletres, imatges i colors!.
Quan se´m va ocórrer la idea d´escriure l´experiència de treballar Dalí amb els infants més petits del cicle de Parvulari, no sabia ben bé com organitzar tants sentiments com els que es van despertar (i que, d´altra banda, anirem veient al llarg d´aquest article), en quatre pàgines.
Els infants de tres anys tenen unes característiques psicològiques i evolutives molt concretes:
- En relació al desenvolupament socioafectiu, el nen de 3-4 anys es caracteritza per ser encara molt individualista. En aquest sentit la identitat personal està pràcticament configurada.
-Respecte al desenvolupament social, la ruptura de l´egocentrisme fa que apareguin sovint els conflictes entre iguals, no comprèn els seus companys coetanis, als que els hi atribueix els seus desitjos i necessitats, i utilitza l´agressió com a resposta a ala frustració.
- Comença a assimilar lleis que regeixen la vida intersocial, amb una actitud progressivament realista.
- El desenvolupament del llenguatge és també significatiu.
-El desenvolupament motor gros es caracteritza pel desenvolupament de la coordinació i l´equilibri.
- S´adquireix també el control sobre la motricitat fina.
-El desenvolupament cognitiu dependrà en part del desenvolupament del llenguatge.
Això hem delimitava la meva tasca, perquè volia dir que en el procés de veure com podia fer per assolir les condicions de treball i els meus objectius, primer havia d´atendre les seves necessitats més immediates (adaptació, equilibri personal, relacions amb els nens i amb el mestrre, així cm amb els entorn) abans de res.
A la pràctica de l´aula, això volia dir començar el tema ben entrat el curs, vora el tercer trimestre, perquè abans teníem d´altres feines.
Així doncs, i endinsats en els calorosos mesos de l´estrenat estiu vaig proposar de treballar un projecte d´Art..
Però, com treballar quelcom sense que fos imposat per mi? Com cohesionar els interessos, necessitats i desitjos dels infants amb les meves intencions educatives?.
Em va funcionar molt bé fer una exposició de diferents làmines representatives dels distints quadres de l´autor.
Aquesta tasca de motivació inicial els va engrescar i ràpidament els nens hem dèien que Salvador Dalí era un senyor que portava uns bigotis molt llargs, que què era el que dibuixava... Els nens creuaven mirades de sorpresa i de lo estranys que eren els seus quadres i dibuixos...
Som la classe més petita de l´escola, P-3. I ens diem els Micos. Som 25 nens.
L´escola està situada a la Zona Franca de Barcelona, un barri amb una població econòmicament mitja . I que en depèn, majoritàriament, del treball a les fàbriques. Hi ha molta implicació per part dels pares a l´escola, i això vol dir que participen de tot el que se'ls hi demana.
Com no, per dur a terme aquest projecte, la seva actitud hem va se de molta utilitat una vegada més.
Fent un petit marc teòric, el mètode de projectes em permet:
- Organitzar els continguts d´ensenyament garantint una motivació elevada per l´aprenentatge.
- Tractar aspectes de la realitat des d´una perspectiva globalitzadora.
- Atendre a la diversitat de l´alumnat des d´una mateixa proposta.
- Incidir en la construcció de coneixements a partir d´habilitats i formes de comportament d´una manera estratègica.
La manera d´estudiar, els nens l´apliquen a la seva vida quotidiana per sempre.
- Provocar aprenentatges significatius i funcionals: els nens com ho han viscut intensament ho recorden.
El seu iniciador va ser Kilpatric (representant americà de l´Escola Nova, principis del s. XX) que es va plantejar no partir de temes artificiosos organitzats i imposats des d´una perspectiva adulta.
Els Projectes de Treball (PT) s´originen a partir d´un fet o d´ una situació problemàtica que provoca interès, curiositat o perplexitat en els alumnes. A partir d´aquest moment es relaciona el problema amb els seus coneixements previs, es busca informació, se selecciona a través de diferents situacions, per convertir-ho progressivament en coneixement. Es caracteritzen també per la seva estructura oberta i flexible, que es va articulant a mesura que aquest es desenvolupa. La implicació activa de l´alumnat és una part essencial, la qual cosa permet iniciar-se en l´aprenentatge d´uns procediments que l´ajuden a organitzar, comprendre i assimilar la informació (Dominguez, 2000).
Com qualsevol programació, també contemplen unes fases que es poden alterar depenent del tema:

Elecció d´un tema d´estudi
1- Motivació
2- Què en sabem? Conversa
3- Què volem saber de Dalí? Conversa

Recerca de fonts de documentació
4- Com ho podem fer per saber-ho?
- consultant llibres
- preguntan.t-ho
. mirant una pel·lícula de video

5- Proposta d´activitats
6- Desenvolupament d´activitats

Resum: - passar a paper
7- Elaboració d´un dossier

Avaluació del que es realitza
8- Conclusions

Els projectes de treball sorgeixen dels interessos dels nens, dels interrogants que es formulen, de les seves curiositats, és a dir, a partir d´un tema que els resulta motivador. Però això no vol dir que tot el que els hi susciti interès es converteixi en projecte com a tal, ja que la decisió passa pel professor. Aquest serà el que canalitzi les seves propostes, organitzi els interessos i enriqueixi els punts de vista fent les preguntes oportunes.
Al llarg de tot aquest recorregut, havia de d´optimitzar la meva tasca amb uns objectius mínims, perquè estem a P-3, però que s´havien d´assolir. En aquell moment hem vaig plantejar cinc:

1-Reconèixer que els artistes s´expressen a través de l´art plàstic.
2-Veure possibilitats de tractament d´un material que permet manifestar-se personalment
3-Utilitzar diferents tècniques plàstiques :ceres, carbonets, plastidecors i retoladors
4- Controlar la distribució i proporcionalitat de les formes en l´espai gràfic:el dibuix
5- Reconèixer que mitjançant el llenguatge visual i plàstic es pot plasmar el que envolta.

Poc a poc anirem veient si es varen complir al final del projecte.
Les activitats que vam desenvolupar entre tots, es van iniciar amb un treball de motivació prèvia, a través del conte "El petit Dalí".
1- Introducció
Conte "El Petit Dalí".Al finalitzar calaix per guardar els personatges que inventin.
2- Arbre d´hivern
Inspirat en el quadre "la persistència de la Memòria". Les fulles de l´arbre seran els personatges que surten en el petit Dalí i que viuen en el calaix. Primer els hi demanava obrir i escollir un personatge que hem inventat. Després el dibuixàvem i el posàvem a l´arbre. Junt amb els de Dalí.
3- Biografia
Pinta als pares: "Retrat del meu pare". Jo demanava a cada nen que pintés al pare o la mare. Pinta la germana: "Noia dreta a la finestra". Proposava fer un retrat d´una persona, però d´esquena.
Veure Annex I, II i III
4- Surrealisme
"La Tentació de Sant Antoni". Els hi demanava retocar animals perquè tinguessin les potes llarguíssimes.
5- Aurorretrat
L´avaluació la vaig fer a través d´un autorretrat, amb diferents tècniques: carbonets, ceres i retoladors
Al llarg de tot aquest procés es desperten tot el seguit d´emocions que cito al principi de l´article. El nen petit, quan entra en contacte amb la possibilitat d´obrir el seu esperit a l´expressió artística, quan pot crear i produir diferents coses, (més enllà de les feienes que fa purament curricular a l´escola), quan pot combinar els diferents elements plàstics (color, forma, el volum) retorna emocions (feed-back), fa una feina importantíssima d´introspecció, es deixa lliure, es deixa anar...
Quan les feines estaven acabades fèiem una posada en comú per treure conclusions de l´experiència. La conversa és importantíssima.
Fem una rotllana on ens posem un nen al costat de l´altre, en íntim contacte. Els infants es toquen, s´asseuen junts, es reconeixen, es corresponen i es contacten. En aquí sorgien molts perquès: per què ens sentim tan lliures quan pintem, per què ens resulta tan atractiva la feina, per què despertem els nostres sentiments, demés de la capacitat intel.lectual, el desenvolupament físic o l´aptitud perceptiva.
És molt important que deixem espai a que surtin aquests interrogants. I que ens parem a reflexionar sobre ells: per què ens sentim així mentre estem treballant?,hipòtesi?,conclusions?, què en pensen? .
La conversa és bàsica. En aquí parlem de tot allò que ens desperta aquest tipus de treball, que portem dins i volem compartir, suggerir o mostrar, entre d´altres coses.
Els nens reien, cridaven,quan treballen... i anaven sorgint emocions que pràcticament vessaven el got de les meves pròpies expectatives. Els nens més tímids es deixaven anar. La sensibilitat envers els quadres que se´ls hi presentaven, la creativitat en les seves pròpies produccions, la imaginació,a utilització dels colors... Tot això anava apareixent i es mostrava a flor de pell.
Vaig fer una valoració qualitativa del projecte. Valorava l´actitud, la col.laboració i participació, la manera d´utilitzar els materials, tècniques i instruments plàstics, el respecte i valoració de les diferents manifestacions artístiques tant d´un mateix com dels altres.
Al llarg de totes les activitats els infants es mostraven oberts i participatius, buscant experimentar amb diferents tècniques, reproduir, inventar, etc.
Entre ells mateixos es miraven el conte, intercanviaven idees, imaginaven conceptes....
I tot això ho plasmaren en els seus treballs. En totes i cadascuna de les feines que jo els hi demanava. No mostraven por per l´art (per la sensació de tenir que construir a partir d´un foli en blanc i de cercar la creativitat, que a vegades reflexa la nostra pròpìa inseguretat personal o les nostres pors. I ens suscita rebuig i negació). I es llençaven a l´espontaneitat de l´experiència i l´aprenentatge visual i plàstic.
Per tant, poc a poc, puc dir que tenia la sensació que les meves intencions s´anaven assolint. Que els infants em demanaven dirigir la meva intervenció cap a una coordinació i treball de grup, més que no pas cap a l´aprenentatge purament mecànic i sense cap valor significatiu.
Com s´aconseguien aquests objectius?.A través del treball en grup i de l´estimulació. Sempre procuro que siguem una classe cohesionada i entre tots lliguem emocions i treballem l´art a través d´aquests aspectes psico-afectius i emocionals tan importants en l´Educació Infantil.
Tanmateix, l´aprenentatge que fèiem els hi era significatiu:proper, relacionat amb els seus coneixements i experiències prèvies. Els hi possibilitava relacionar-lo amb d´altres àrees i experiències vitals. I buscar la seva funcionalitat. I era un treball globalitzat.
En tot moment, laurèola que es respirava a la classe donava peu a creure en la màgia de la interpretació artística. I en el goig de fer plàstica i mirar de treballar l´art.
Els materials que he utilitzat són, d´una banda, estris i eines: per a pintura (pinzells, brotxes...)i, d´altra banda, material fungible (pintura, ceres, llapis de colors, retoladors de diversos grossors, vernissos, etc.).
Com a conclusió, i per acabar, vull recalcar que treballar Dalí amb el mètode de projectes va ser treballar les emocions.
Les seves característiques psicoevolutives són molt concretes, no les repetiré ara, i això em fa tenir present en tot moment que el més important és el nen.
En la meva feina hi ha poc més que veure el nen, amb majúscules.
El treball d´aquest tema, com de qualsevol altre, passa per veure al nen, veure com he treballat amb ell, com estic a la classe. I espero que això s´hagi reflectit en aquest article.Gentileza:: tamflowerotmail.com 

paginadigital


Ir al principio,
Noticias, opinión, política, derechos humanos, movimientos sociales, informes, latinoamerica
 
 
 
<h1>Diseño de sitios web</h1>
<h1>Diseño de sitios web</h1>
<h1>Diseño de sitios web</h1>

La explicacion del Genesis Un unico Dios El Génesis al fin resuelto. La explicación científica del relato bíblico de la Creación. Del texto poético a la comparación astronómica. ¿De que hablan los dos relatos de la Creación de La Biblia? En el relato existe un observador, quién narra lo que observa. Y una ubicación muy precisa desde donde observa.
BAJE EL LIBRO SIN COSTO
<h1>Taller literario</h1>
 

Diseño web
Optimización y posicionamiento

Clic Aquí

  Notas & Artículos
Educación
Noticias & Opiniones
Cartas de navegantes (opiniones)
El amasijo
Charlas sobre Arte
Entrevistas a artistas plásticos
Tecnología y ciencia
Teatro
Lectura y Textos
Artículos y boletines literarios
Temas varios
Entrevistas
Chistes
Columnas para sonreír
Reflexión
Biografías


 

© Copyright 1999-2010 Paginadigital®. - Hecho el depósito que marca la Ley 11723 - Derechos reservados  
|Pon a paginadigital en tu sitio | Sugiere esta página a un amigo | Responsabilidad |
 info@paginadigital.com.ar
   |  Ayuda |

Web diseñado y producido por paginadigital®, Copyright 1999 - 20151, todos los derechos reservados. Los nombres e íconos de: paginadigital, Kids, art, pinturas, grabados, dibujos, objetos. Todos los derechos reservados. Hecho el depósito que marca la Ley 11723 - Derechos reservados | Términos y condiciones

| Home | Cursos y talleres | Servicios de Internet |Agenda de Ferias y Exposiciones | Exposiciones de arte y galerías | Becas, maestrias y posgrados | Programación de teatro, cartelera | Centros culturales | Concursos de pintura, literatura, arte, video, television, tv, teatro, casting | | Conferencias, seminarios, jornadas | cartelera de cine, tv, fotografía | Música, recitales, bandas, música clásica | Libreria, venta de textos y libros | Museos | Coros, operas, conciertos | Noticias, notas y artículos | Música de tango, cena show | Textos, poesía, prosa, cuentos, poemas | Solidaridad | Tarot, astrología | Mapa del sitio | Foro | Not | Cart | Salas | Tel | Taller | Taller literario | Enlaces útiles